De Heus Psychotherapie & Coaching

Patronen doorbreken en samen naar meer veerkacht en zingeving

Heb jij een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt, zoals de suïcide van een naaste? Ben je rusteloos of boos, voel je je vlak, somber of angstig of heb je last van schuldgevoelens? Vanuit mijn opleiding en ervaring als klinisch psycholoog en psychotherapeut en met mijn expertise in suïcidepreventie, help ik jou om je eigen verhaal te maken.

Samen onderzoeken we wat de veerkracht belemmert en doorbreken we dit patroon. Tijdens de behandeling leer je nieuwe oplossingsvaardigheden en ontstaan door oefenen nieuwe ervaringen, die het leven weer kleur en zin geven.

06-24667673  |   info@deheuspsychotherapie.nl

De Heus Psychotherapie & Coaching

Patronen doorbreken en samen naar meer veerkacht en zingeving

Heb jij een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt, zoals de suïcide van een naaste? Ben je rusteloos of boos, voel je je vlak, somber of angstig of heb je last van schuldgevoelens? Vanuit mijn opleiding en ervaring als klinisch psycholoog en psychotherapeut en met mijn expertise in suïcidepreventie, help ik jou om je eigen verhaal te maken.

Samen onderzoeken we wat de veerkracht belemmert en doorbreken we dit patroon. Tijdens de behandeling leer je nieuwe oplossingsvaardigheden en ontstaan door oefenen nieuwe ervaringen, die het leven weer kleur en zin geven.

06-24667673  |   info@deheuspsychotherapie.nl

Praktijk De Heus voor Psychotherapie & Coaching in Hilversum

Samenwerking & het stellen van doelen

In de behandeling werken we samen. Je blijft tijdens de hele behandeling eigenaar van je eigen behandelproces. Als cliënt ben je ervaringsdeskundig en weet je het best wat bij je past en wat goed werkt. Dat betekent dat je ook tussen onze behandelafspraken oefent met nieuwe vaardigheden.

Mijn rol als behandelaar is om je te helpen doelen te stellen en te bereiken door middel van behandelinterventies. Daarbij gebruiken we waar mogelijk allerlei vormen van eHealth en betrekken we waar nodig belangrijke naasten. We houden samen in de gaten of de behandeling effect heeft en wat daarvoor nodig is.

Over Judith de Heus

Ik ben Judith de Heus (1977), klinisch psycholoog en psychotherapeut. Naast mijn werk in deze praktijk ben ik als manager verantwoordelijk voor de hulpverlening bij 113 Zelfmoordpreventie. In mijn praktijk help ik mensen van jong tot oud te veranderen wat ze anders willen en te aanvaarden wat niet anders zal worden.

In mijn loopbaan als GZ-psycholoog en hoofd behandeling bij Lijn5 en Max Ernst heb ik veel ervaring opgedaan in behandelingen en diagnostiek bij kinderen, jongeren en volwassenen en heb ik meerdere afdelingen en een project voor sociaal-cognitieve leerstraffen opgezet.

Bij Dimence heb ik me gespecialiseerd tot klinisch psycholoog en psychotherapeut en gaf ik psychotherapeutische behandelingen aan mensen met uiteenlopende klachten, zoals depressie, trauma, angst, autisme en ADHD.

Met mijn gedrevenheid, nieuwsgierigheid, creativiteit en lef streef ik naar het bieden van de best mogelijke zorg, die niet langer duurt dan nodig. Met kennis, flexibel maar doordacht, geef ik graag invulling aan behandelingen. Mensen noemen mij cliëntgericht, zorgvuldig en betrouwbaar.

Je leven te moeten herinrichten vergt veel durf en kracht. Je zult zien dat je sterker bent dan je dacht.

Vergoedingen praktijk Hilversum

Praktijk De Heus werkt in 2019 met ongecontracteerde zorg. Dit betekent dat de kosten voor de behandeling volgens NZa-tarieven € 105 zijn voor een behandelcontact (45 min. + 15 min. voorbereiding en verslaglegging). De behandeling betaal je in de meeste gevallen zelf.

Er zijn een aantal mogelijkheden om, met een verwijsbrief van de huisarts, de behandeling vergoed te krijgen:

  • Declareren bij je zorgverzekering. Check hiervoor goed de polisvoorwaarden.
  • Voor jongeren: declareren via de gemeente, bijvoorbeeld via een PGB.
  • Via je werkgever, het Fonds Slachtofferhulp, het Schadefonds Geweldsmisdrijven of via bijzondere bijstand van de Sociale Dienst.

Aan de slag!